-

Perhatian :-
Pesakit yang tidak disenaraikan dalam sistem ini perlu dicaj terus kepada pesakit tersebut
Sebarang pertanyaan sila hubungi:-
Bahagian Pentadbiran & Governan (Kemudahan Perubatan) 04 415 5035